Option trading breakdown seether album reviews 2016 toyota sequoia